BINE AŢI VENIT PE SITE-UL ŞCOLII NOASTRE!**********Conducerea şcolii şi cadrele didactice din şcoală urează tuturor elevilor şi preşcolarilor "MULT SUCCES ÎN ANUL ŞCOLAR 2016/2017!"
 

Istoricul şcolii

      Localul unei foste fabrici de lumânări devine locul unei şcoli primare. Prin anul 1953, care poate fi considerat ca an de înfiinţare a şcolii, învăţau în 8 săli de clasă, peste 200 de elevi în clasele I-IV. Pentru clasele V-VIII, elevii plecau la şcolile vecine, Şcoala nr.139, Şcoala nr.142. Prin anul 1963 şcoala devine ŞCOALA NR.126, când se hotărăşte ca elevii care veneau de la 2-3 km depărtare (de pe şoseaua Alexandriei, km 7-8-9), să termine aici şi ciclul gimnazial. Astfel, localul de pe şoseaua Alexandriei, în apropierea km 6, devine locul unei şcoli generale.
      Prima promoţie de clasa a VIII-a a absolvit ciclul gimnazial în iunie 1966. Din anul şcolar 1965-1966, în Şcoala cu clasele I-VIII nr.126 existau câte doua clase paralele din fiecare an de studiu (8 clase I-IV; 8 clase V-VIII ). Localul şcolii avea 8 săli de clasă , câte doua clase pe fiecare nivel (cladirea avea parter şi două etaje), iar la subsol avea amenajată o sală de sport. Aşa a funcţionat până în anul şcolar 1972-1973 când, peste şosea, s-a construit un nou local şcolar pentru blocurile care se construise în perimetrul situat între Şoseaua Alexandriei şi Şoseaua Antiaeriană. Odată mutată Şcoala cu clasele I-VIII  nr.126 în noul local, terenul pe care se afla localul vechi al şcolii, intră şi el în sistematizare şi astfel este demolat.
    Se construieşte un alt local de şcoală, dar în acest nou local nu se mai întorc decât elevii care locuiau pe Şoseaua Alexandriei km- 6, 7, 8, 9, 10.
    Profesorii care funcţionau în localul din strada Lereşti nr.12 nu se mai întorc în noul local. Aşa a apărut o noua şcoala , Şcoala Generală nr.131. 
   Tot acum, Şcoala nr.142, aflată pe Mărgeanului, este desfiinţată. Localul preluat ca al doilea local al Şcolii nr.126, care avea sediu în strada Lereşti nr.12, elevii Şcolii nr.142, împreună cu acei elevi ai Şcolii nr.126 care locuiau în noile blocuri existente împrejurul şcolii, devin elevii Şcolii nr.126.           
    Şcoala cu clasele I-VIII nr.126 funcţionează între anii 1973-1985 în localul A, aflat pe strada Lereşti nr.12 (16 săli de clasă, laborator fizică-chimie, laborator biologie, atelier lucru fete, atelier lucru băieţi) şi localul B situat pe strada Mărgeanului ( 10 săli de clasă ) .
    Profesorii Şcolii nr.142 se duc la Şcoala cu clasele I-VIII nr.131, iar învăţătorii rămân la Şcoala cu clasele I-VIII nr.126, unde au rămas colectivele de elevi .
    Din anul 1985 până în anul 2000 s-a funcţionat în trei schimburi.
    Pe an ce trece Şcoala cu clasele I-VIII nr.126 înscrie din ce în ce mai puţini elevi în clasa I, datorită concurenţei şcolilor din jur, ajungând în anul 2002 să înscrie în clasa I 34 de elevi.
    De-alungul anilor, şcoala a fost condusă cu pricepere de câţiva directori, care şi-au legat numele de numele şcolii.
    În perioada 1974-1989 şcoala a fost condusă de doamna profesoară Mogoşeanu Suzana; 1990-2001 şcoala a fost condusă cu mare diplomaţie de regretata doamnă profesoară Georgescu Despina; în perioada 2001-2002 şcoala a fost condusă de doamna profesoară Ţanţagoi Viorica; 2002-2004 de doamna profesoară Mocanu Constanţa; în perioada 2004-2008 de domnul profesor Ivanov Silviu; în perioada 2013-2015 de doamna profesoară Bălteanu Gabriela- director adjunct, iar actualmente, şcoala este condusă de doamna profesoară Dinu Doina Cornelia - director - şi doamna profesoară Moţea Georgeta - director adjunct.
    Din prima promoţie a clasei a VIII-a a Şcolii cu clasele I-VIII Nr.126 - Stanciu Ion a devenit profesor de matematică, Niţă Ioana–medic pediatru ( plecată în S.U.A pentru studii în specialitate), Vărzaru Georgeta–medic farmacist .
    Din promoţia 1967, a doua promoţie a şcolii, Andronache Viorica–profesor de matematică, Şerbu Mariana–a devenit economist.
    Enache Luiza-absolventă a clasei a VIII-a în anul 1986, a urmat cursurile Universităţii din Bucureşti–Facultatea de matematică, cu masterat luat la Universitatea din Los Angeles; predă la o Universitate din S.U.A .
    Medea Marinescu–actriţă la Teatru Naţional, a jucat ca elevă în filmul Maria–Mirabela în regia lui Ion Popescu Gopo.
    Prestigiul şcolii a fost creat de munca depusă de cadrele didactice ale şcolii. La vremea respectivă, profesorii de română, Pavel Valentina (1963-1983) şi Zaharia Ion (1965- 1988), dădeau generaţii bine pregătite la limba şi literatura română, care au promovat examenele la cele mai bune licee bucureştene.
    Dobre Marin Corneliu–profesor de limba şi literatura română între anii 1978-2000 şi posmortem poet, soţia reuşind să-i tipărească o carte de poezii (2002 ).
    Domnul profesor de matematică, Sotir Ion, a ştiut să-şi creeze cea mai puternică imagine publicitară dintre cadrele didactice ale Şcolii cu clasele I-VIII nr.126. Spuneai matematică Şcoala cu clasele I-VIII nr.126 – spuneai automat Sotir. Era cunoscut de întreaga şcoală, de întregul cartier. În timpul liber, celebru columbofil, a câştigat multe premii internaţionale cu porumbeii crescuţi şi antrenaţi de dânsul.
    Doamna profesoară de educaţie fizică, Tomescu Ruxandra, a afirmat echipa de dansuri a Şcolii cu clasele I-VIII nr.126, a creat costumele cu care dansează copiii şi a obţinut premii la nivel naţional la dansuri, patrule şcolare şi circulaţie rutieră.
    La şcoala primară au avut ore Mircea Sântimbreanu şi Grigore Gheba, care au devenit profesori de română, scriitor, respectiv profesor de matematică, autor de culegeri.
    Dima Dragoş-un învaţător între anii 1959-1963, care a devenit profesor de limba şi literatura română, plecat apoi ca profesor de limba şi literatura română la una din Universităţile din Iugoslavia.    
    Actualmente Şcoala Gimnazială nr. 126 funcţionează cu 15 colective de elevi şi 5 colective de grădiniţă (1 grupă mare cu program normal (12.00 - 16.00), 1 grupă mijlocie cu program normal (8.00 - 12.00) şi 3 grupe - mică, mijlocie şi mare - cu program prelungit), cu un numar de 34 cadre didactice.
    Este una din şcolile periferice ale capitalei, dar aceasta nu a constituit un impediment în obţinerea unor rezultate deosebite în numeroasele competiţii la care a participat.
    Amintim în primul rând revista „ARIPI“ care a obţinut Premiul I pe municipiu alături de alte şcoli ale sectorului.
    Elevii participanţi la olimpiadele şcolare ne-au adus de fiecare dată diplome pentru locurile fruntaşe ocupate la fazele pe sector sau municipiu.
    În anii şcolari trecuţi s-au remarcat elevi la olimpiada de limba şi literatura română, geografie, biologie–faza pe municipiu .
    Numeroşi elevi, atât din ciclul primar, cât şi din ciclul gimnazial, au participat la concursul de matematică „GHEBA“ şi „STELE ÎN DEVENIRE“, mulţi dintre aceştia ocupând locuri fruntaşe.
    De cele mai multe ori, şcoala noastră a fost nominalizată cu premii la concursurile sportive .
    La atletism s-au obţinut locurile I si II pe sector, iar la campionatul de fotbal s-a obţinut locul V pe capitală.
    La cercurile „Educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă“, echipajele Şcolii cu clasele I-VIII nr.126 au ocupat locul I pe sector şi capitală, iar pe ţară au ocupat locul 22 .
    S-au amintit numai câteva din realizările şcolii noastre. Ele sunt mult mai multe.
    Acest lucru demonstrează preocuparea permanentă a întregului colectiv didactic care veghează la formarea generaţiilor de elevi.
    În anul şcolar 2002/2003, în locul atelierului de baieţi, s-a amenajat o sală de sport. Cu ajutorul Consiliului Local Sector 5, sălile de clasă au fost dotate cu mobilier nou, s-au înlocuit vechile ferestre cu termopan.
     S-au amenajat laboratoarele, s-au înfiinţat laboratorul de limba şi literatura română, limba franceză şi cel de religie.
     În incinta şcolii funcţionează un cabinet de informatică / AEL, unde elevii şcolii pot învaţa cum să utilizeze calculatorul.
     Începând cu anul şcolar 2008/2009, fundaţia World Vision, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr.126, a înfiinţat programul "Şcoala după şcoala", în acest program înscriindu-se un numar de 60 elevi ai şcolii noastre.
     Suntem dornici sa facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne simţi bine atât noi cât şi copiii.

Şcoala gimnazială nr.126 - Realizat şi administrat - Ganea Lucica - e-mail: lucica_ganea@yahoo.com